Uttryckande konstterapi

Uttryckande konstterapi (Expressive arts) är för dig som vill förändra – utveckla något i ditt liv med hjälp av konstnärliga uttryckssätt.

 

Du kanske har drabbats av ångest, eller en stor förlust, eller inte är tillfreds med dig själv. Vad det än är som ”skaver”, så kan du genom uttryckande konst få hjälp att synliggöra det, och samtidigt få mera tillgång till din kreativitet och skaparkraft för att förändra eller kanske att acceptera det som är.

 

En uttryckande konstterapi-session brukar vara en timme lång och inleds ofta med att prata om det som är angeläget. Därefter tar skapande vid för att gestalta och uttrycka det aktuella temat med något av följande;


Bild: teckna och måla

Dans: Kropp och rörelse

Musik: Rytmer, toner, röst

Drama: Rollspel, dramagestaltning

Poesi eller prosa: Skrivövningar

Sessionen avslutas ofta med att reflektera över det som kommit fram.

Det speciella med uttryckande konst är att vi använder flera konstformer och gör övergångar mellan dem. På så sätt belyses och fördjupas upplevelsen genom olika uttryckssätt och med våra olika sinnen.  Man kan då nå en förståelse bortom orden på en kroppslig och ofta starkt känslomässig nivå.

 

Uttryckande konstterapi vilar på psykodynamisk och existentiell grund. Traditionen går långt tillbaka och vilar på uppfattningen om att konsten, för oss människor, har en läkande kraft som har potential att leda oss vidare i våra liv. Genom konsten kan vi få hjälp att förlösa smärta, sorg och trauma och vi kan få kraft för att återhämta oss från depression, minska oro och ångest. Vi kan förstå och lära känna oss själva bättre.

 

Metoden bygger på att gå förbi intellektet och att vara för mycket ”uppe i huvudet.” I terapirummet använder vi lekfullhet och nyfikenhet för att komma förbi prestationskrav, som vi alla har mer eller minde.  Vi kan tex blunda och rita, eller vi

kan förställa rösten på alla möjliga vis, vi kan överdriva våra rörelser m.m.

Det handlar mycket om att hitta barnets oförställda inställning till saker och ting och våga prova nya sätt att uttrycka oss på. Det är snarare processen och upplevelsen, än den färdiga konstprodukten, som ger den terapeutiska vinsten.

 

Utbildningen till Uttryckande konstterapeut är 3 årig på distans i Stockholm vid institutet för Expressive Arts.

Lollos Kreativa

Uttryckande konstterapi &

Kognitiv beteendeterapi


för dig som vill förändra –

utveckla något i ditt liv!


Välkommen!


Copyright. All Rights Reserved

 

Kommande event

Sommar kurs i Skapande Bild i Lendas på Kreta 17 -21 juni 2019.


                Anmäl till:  www.lendas.nu


Kontakta mig


Lollo Ringqvist


E-post: info@lolloskreativa.se


Mobil: 0730-58 75 15


Göteborg: Karl-Gustavsgatan 12 B

Orust: Skogslyckevägen 14, Svanesund