Om mig

Mitt namn är Elisabet Ringqvist, men jag kallas för Lollo.


Jag utbildade mig tidigt till arbetsterapeut och

har varit verksam inom öppenvårdspsykiatrin i många år. Jag har arbetat med förberedande arbetsrehabilitering för att underlätta människors väg tillbaka till ett aktivt liv.

 

Vidareutbildade mig till psykoterapeut med uttryckande konstterapi, för att jag ville befrämja det friska, det skapande och levande som finns i oss alla för att få tillgång till lusten och kreativiteten vid återhämtningen från psykisk ohälsa.

 

Jag fann metoderna inom uttryckande konst mycket meningsfulla och kraftfulla och har använt dem både på individnivå och i grupp.

Förutom att arbeta inom öppenvårdspsykiatrin har jag haft kurser sommartid i Lendas på Kreta  i ”Skapande Bild”, en metod som bygger på uttryckande konst från ett pedagogiskt perspektiv. Här utvecklar vi vår kreativitet genom att prova oss fram och utöka vår repertoar av konstnärliga uttryckssätt. 

När jag sedan ville gå vidare och utbilda mig till legitimerad psykoterapeut föll valet på kognitiv beteendeterapi. Jag ville bredda min kompetens och fördjupa min förståelse inom den moderna beteendevetenskapen.  Speciellt när den sk ”tredje vågen”, som handlar om medveten närvaro och acceptans, utvecklades, fann jag att kognitiv beteendeterapi var mycket givande, och stämde väl med mina tidigare erfarenheter.

 

För att ta hand om mig själv både fysiskt och känslomässigt har jag sedan många år varit aktiv utövare av yoga, och går nu en yogalärarutbildning.

 

Mitt synsätt är att försöka se människan som en helhet. Det vardagliga livet med våra rutiner och vanor, vårt inre liv med vår livsåskådning, våra relationer, hur vi kommunicerar, vår kropp och vår själ....allt hänger ihop och gör oss alla till unika individer. 

Lollos Kreativa

Uttryckande konstterapi &

Kognitiv beteendeterapi


för dig som vill förändra –

utveckla något i ditt liv!


Välkommen!


Copyright. All Rights Reserved

 

Kommande event

Sommar kurs i Skapande Bild i Lendas på Kreta 17 -21 juni 2019.


                Anmäl till:  www.lendas.nu


Kontakta mig


Lollo Ringqvist


E-post: info@lolloskreativa.se


Mobil: 0730-58 75 15


Göteborg: Karl-Gustavsgatan 12 B

Orust: Skogslyckevägen 14, Svanesund