Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (Kbt) är för dig som vill förändra/utveckla något i din aktuella  livsföring genom att få en ökad förståelse av hur dina egna tankemönster samverkar med hur du beter dig och hur du känner dig.

 

En session är vanligen 45 min och antalet sessioner kan variera från 5 till 20 eller mer.

Kbt är en vanlig och evidensbaserad terapiform som används på vårdcentraler och psykiatriska mottagningar för att behandla fobier, panikångest, depressioner, posttraumatisk stress,  impuls-kontroll störningar och utmattningssyndrom.

 

I Kbt samtalar vi vanligen om det om händer i din vardag. Vi utgår ofta från att analysera olika situationer som varit i närtid, vad som hände, hur du tänkte, vad du kände och hur du handlade. Du får hjälp att observera dig själv, bli mer medveten om dina invanda tankebanor och hjälp att ifrågasätta gamla mönster och föreställningar.

Vi tar ofta våra tankar för sanningar, men de är ”bara” våra tolkningar av verkligheten, som ibland kan hindra oss från att komma vidare.

 

Terapin syftar till att du ska få en ökad självkännedom, förstå dig själv bättre, och till att hitta alternativa strategier att förändra och/eller att acceptera det som är.

 

Inom Kbt tränar vi stresshantering (mindfulness), där vi får verktyg att påverka kroppen och sinnet med andningsmedvetande och att få ner andetaget i magen. Detta kan ge oss mera lugn i stunden, så att vi kan få möjlighet att styra våra handlingar i nya banor istället för att fortsätta med invanda mönster. Genom att vi blir mer medvetet närvarande (mindful) kan vi fokusera bättre på det som vi väljer att ägna oss åt.

 

Det är vanligt att ge hemuppgifter i form av beteende experiment, dvs att prova att göra något på ett annorlunda sätt än tidigare. Detta för att sedan analysera vad som hände, och nå en ökad förståelse och handlingsfrihet.

Lollos Kreativa

Uttryckande konstterapi &

Kognitiv beteendeterapi


för dig som vill förändra –

utveckla något i ditt liv!


Välkommen!


Copyright. All Rights Reserved

 

Kommande event

Sommar kurs i Skapande Bild i Lendas på Kreta 17 -21 juni 2019.


                Anmäl till:  www.lendas.nu


Kontakta mig


Lollo Ringqvist


E-post: info@lolloskreativa.se


Mobil: 0730-58 75 15


Göteborg: Karl-Gustavsgatan 12 B

Orust: Skogslyckevägen 14, Svanesund